Výstava slovenských výtvarníkov a študentov vo Viedni

19.9.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Rakúsko

Vo viedenských výstavných  priestoroch „ip.center“ sa v rámci umeleckého cyklu Im Fokus uskutočnila 19. septembra 2019 vernisáž výstavy slovenských výtvarných umelcov a pedagógov Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Alojza Drahoša a Stanislava Harangozó a ich študentov. Jesenná séria Im Fokus zdôrazňuje umeleckú výmenu medzi Rakúskom a krajinami, v ktorých ip.center ponúka a presadzuje vzdelávacie projekty. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Rakúsko-slovenskou spoločnosťou (Österreichisch-Slowakische Gesellschaft). Otvoril ho predseda spoločnosti a bývalý minister obrany Rakúska Werner Fasslabend. Hudobný rámec podujatiu zabezpečila známa, v Rakúsku žijúca slovenská speváčka a flautistka Tünde Jakab. Na výstave sa zúčastnil aj bývalý rakúsky veľvyslanec na Slovensku Dr. Maximilian Pammer.

 

Alojz Drahoš bol viacero rokov aktívny ako pedagóg. Jeho diela sú súčasťou súkromných a verejných zbierok tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Vystavuje ich buď ako jednotlivec alebo v spolupráci s inými umelcami. Úspešne sa zúčastnil na niekoľkých výstavách a prezentáciách medailí. Stanislav Harangozó realizoval množstvo monumentálnych umeleckých diel v architektúre. Jeho diela sú zastúpené v súkromných a verejných zbierkach slovenských i zahraničných galérií. Je držiteľom viacerých ocenení. Celý jeho život zároveň úzko súvisí so vzdelávacou činnosťou. Výstava potrvá do 22. novembra 2019.