Zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit pod vedením F. Ružičku na MZVaEZ SR

27.9.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička viedol dnes (27. septembra 2018) pravidelné zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit na úrovni štátnych tajomníkov. Zástupcovia rezortov, sociálnych partnerov a podnikateľských združení sa stretli po trojmesačnej letnej prestávke s cieľom výmeny informácií a zadefinovaní si rámca spolupráce vzhľadom na vstup do poslednej etapy rokovaní. 

 

F. Ružička prítomných informoval o negociačných pozíciách Spojeného kráľovstva, formulovaných v tzv. Bielej knihe o budúcich vzťahoch s Úniou, ako aj o výsledkoch Salzburského samitu. Nádeje pre zásadný posun sa vkladajú do jesenných rokovaní. Kľúčovou politickou výzvou zostáva nájdenie riešenia, ktoré by umožnilo zachovanie otvorenej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Len vzájomnou dohodou na tejto otázke môžu Brusel a Londýn uzavrieť záverečnú fázu rokovaní a pokročiť k parametrom budúcich vzťahov. „Samozrejme, všetci si prajeme a veríme v dosiahnutie dohody, ale vzhľadom na blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, musíme byť pripravení na všetky možnosti, vrátane neriadeného Brexitu, t.j. odchodu bez Dohody o vystúpení“, uviedol štátny tajomník F. Ružička. 

 

Predmetom diskusie tak bolo pripomenutie si nevyhnutnosti zmapovania situácie a dopadov na konkrétne sektory národného hospodárstva v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Jednou z foriem takýchto príprav na scenár prípadného nedosiahnutia dohody bola odpoveď rezortov SR na dotazník Európskej komisie, ktorého zámerom bolo identifikovať hlavné výzvy v jednotlivých politikách a konkrétne potreby členských štátov. Zástupcovia sa tiež zhodli, že už v tejto fáze je potrebná príprava na včasné a komplexné informovanie podnikov a občanov, ktorí môžu byť Brexitom zasiahnutí. „Množstvo podnikov vo výrobnej sfére a takmer stotisíc našich krajanov žijúcich v Spojenom kráľovstve musí mať v reálnom čase a v rámci spoločnej platformy prístup ku všetkým potrebným informáciám, ktoré im pomôžu zariadiť sa v novej realite“, uviedol štátny tajomník F. Ružička. 

 

Ďalšie stretnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre Brexit na úrovni štátnych tajomníkov je naplánované po októbrovom zasadnutí Európskej rady.