Zjednotení v rozmanitosti: Deň Európy v Šanghaji

7.5.2020 | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Deň Európy (9. mája) predstavuje oslavu mieru a jednoty v Európe. V tento deň si spolu pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Generálne konzuláty členských krajín EÚ v Šanghaji spojili sily a zakomponovali svojich hudobníkov do spoločného projektu. 

 

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji  Vám s  radosťou predstavuje Hymnu EÚ v špeciálnom prevedení.

 

Ján Šiška a Wei Yu, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji Vám ďakuje za Váš cenný prínos.