Zlaté plakety ministra M. Lajčáka pre veľvyslancov Indonézie a Brazílie

27.1.2017 | Aktivity ministra | Brazília

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes (27. januára) veľvyslanca Indonézie v Slovenskej republike Djumantora P. Purba pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie na Slovensku. Minister ocenil najmä úlohu, ktorú Indonézia zohráva v regióne juhovýchodnej Ázie, osobitne v boji proti násilnému extrémizmu a terorizmu. Minister tiež vyzdvihol tradične priateľské vzťahy medzi oboma štátmi, ktoré sa odrážajú nielen v živých diplomatických vzťahoch a intenzite medzištátnych stretnutí na vysokej úrovni, ale aj v zvýšenom záujme slovenských občanov o návštevu Indonézie – v tejto súvislosti M. Lajčák ocenil fakt, že Indonézia poskytla možnosť štipendií pre slovenských vysokoškolákov a umožňuje slovenským turistom bezvízový pobyt na svojom území na obdobie 30 dní. Minister tiež zopakoval pozvanie pre indonézsku ministerku zahraničných vecí na návštevu Slovenska.

 

Na rozlúčkovom stretnutí so Susan Kleebankovou, mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Brazílie na Slovensku minister M. Lajčák pripomenul vynikajúcu úroveň vzťahov medzi oboma krajinami, a to tak na multilaterálnej ako aj na dvojstrannej úrovni. V poslednom období došlo k zintenzívneniu spolupráce, predovšetkým v ekonomickej oblasti, pričom minister Lajčák zdôraznil, že Brazília je jedným z najvýznamnejších partnerov SR v Latinskej Amerike a tiež dôležitým investorom v SR, čo potvrdzujú napr. aj aktivity spoločnosti EMBRACO Slovakia na východnom Slovensku. Veľmi pozitívne vnímanou skutočnosťou je, že jedna z dcérskych spoločností tejto brazílskej spoločnosti má medzi svojimi zamestnancami na východnom Slovensku viac ako 10 % Rómov.

 

Za aktívnu činnosť a podporu Slovenska, ako aj za osobný prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov udelil M. Lajčák obom odchádzajúcim veľvyslancom Zlaté plakety ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák odovzdal S. Kleebankovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni Brazílie, Zlatú plaketu za podporu Slovenska a prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov.. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák odovzdal S. Kleebankovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni Brazílie, Zlatú plaketu za podporu Slovenska a prínos k rozvoju bilaterálnych vzťahov.. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák prijal S. Kleebankovú, mimoriadnu veľvyslankyňu Brazílie na Slovensku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák prijal S. Kleebankovú, mimoriadnu veľvyslankyňu Brazílie na Slovensku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák odovzdal veľvyslancovi Indonézie v SR D. P. Purbovi Zlatú plaketu za aktívnu činnosť a podporu Slovenska. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčák odovzdal veľvyslancovi Indonézie v SR D. P. Purbovi Zlatú plaketu za aktívnu činnosť a podporu Slovenska.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal veľvyslanca Indonézie v SR D. P. Purba. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal veľvyslanca Indonézie v SR D. P. Purba.