Ekonomické správy

Back

ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

6.3.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Poľsko
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020, ktorý sa uskutoční v termíne 2. - 5. júna 2020 v Poznani.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
ITM INDUSTRY EUROPE 2020 je popredný medzinárodný veľtrh inovácií, technológií a strojov, ktorý sústreďuje medzinárodné spoločnosti za účelom  predstavenia svojich najnovších produktov a inovačných pokrokov širokému odbornému publiku. ITM Polska kombinuje výstavy Hape, Mach-Tool, Surfex, Welding, Transporta, Research for Industry, Safety Work in Industry a Metalforum pod jednou strechou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://itm-europe.com/
 
Sektorové zameranie veľtrhu
Obrábacie stroje
Hydraulické, pneumatické stroje a pohony
Hutníctvo, zlievarenstvo a kovopriemysel
Technológie povrchovej úpravy, zváranie
Logistika a preprava
Nanotechnológie
 
Miesto konania: POZNAN INTERNATIONAL FAIR Ltd., ul. Glogowska 14, 60-734 Poznaň, Poľsko
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu ITM Poznaň, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 16. marca 2020.
 
 
Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 16. marca 2020, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu ITM Poznaň, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.
 
kontakt: Michal Wuketich, e-mail: wuketich@sario.sk