Ekonomické správy

Back

Medzinárodná konferencia „Medzivládneho výboru cestárov SNŠ“

Medzinárodná konferencia „Medzivládneho výboru cestárov SNŠ“

15.5.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy
Sekcia hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si dovoľuje informovať podnikateľskú verejnosť, že dňa 24.6.2019 v Bratislave, hotel Tatra, organizuje „Medzinárodný výbor cestárov SNŠ“ vedecko-praktickú konferenciu, ktorú zabezpečuje firma „Betamont“ s.r.o. Zvolen v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Konferencia je súčasťou medzinárodnej motoristickej jazdy po cestách Moldavska a strednej Európy (Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko a Slovensko), ktorá prebehne v dňoch 19.-29.6.2019.
Cieľom projektu je monitorovanie diaľnic medzinárodného významu Moldavska a európskych krajín, štúdium zahraničných skúseností s projektovaním, budovaním a prevádzkou, riadením a financovaním diaľnic, uplatňovaním inteligentných dopravných systémov na medzinárodných cestách a ďalšími opatreniami na zvýšenie bezpečnosti na cestách, ako aj spolupráca medzi staviteľmi ciest SNŠ s európskymi krajinami. 
Konferencia umožňuje našim výrobným a obchodným spoločnostiam prezentovať svoje aktivity na trhu SNŠ v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry a modernizácie a bezpečnosti dopravy, ako aj možnosti účasti v tendroch členských štátov krajín „Medzinárodného výboru cestárov SNŠ“ na dodávky techniky, technológie, stavebných strojov a služieb. Informácie o účasti na Medzinárodnej konferencii, ako aj prezentácii a rokovaniach so zahraničnými účastníkmi, môžu slovenské spoločnosti získať v spoločnosti „Betamont“ s.r.o, 
 
Kontakt na organizátora: 
Ondrej Maciak, konateľ, 
Tel: +421 45 5248108, mail: autoprobeg@betamont.sk, betamont@betamont.sk 
 
Kontakt na Medzinárodný výbor cestárov SNŠ: 
T: +7 499 3460168 (kl.2167), e-mail: cmcd@mail.ru, www.cmcd.ru