Ekonomické správy

Back

Nadácia pre rozvoj podnikania v oblasti technológií – Varšava - chceli by ste rozvíjať obchodné aktivity na zahraničných trhoch, vrátane Poľska?

Nadácia pre rozvoj podnikania v oblasti technológií – Varšava - chceli by ste rozvíjať obchodné aktivity na zahraničných trhoch, vrátane Poľska?

15.4.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Poľsko

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (Foundation for Technology Entrepreneurship) prevádzkuje program MIT EF Poľsko & CEE v spolupráci so svetovo renomovaným technologickým inštitútom Massachusetts Institute of Technology v Cambridge, MA. Poslaním nadácie je pomáhať „tech startups“ z regiónu strednej a východnej Európy dosiahnuť ich globálny potenciál. Medzi partnerov patria špičkové lokálne a medzinárodné spoločnosti, ktoré sa zvyčajne stávajú referenčnými klientmi pre startupy. Nadácia je najdlhšie fungujúcim technologickým akcelerátorom v strednej a východnej Európe. K dnešnému dňu  naštartovali viac ako 110 tech startupov. Aktuálne prebieha 6. ročník a už začal nábor na 7. ročník! Záujemcovia majú šancu získať finančné prostriedky na rozvoj aktivít až do výšky 50 000 EUR a šancu nadviazať obchodnú spoluprácu s poprednými poľskými a medzinárodnými spoločnosťami.

Dostupné informácie sú v priložených súboroch a na stránkach: www.mitefcee.org   https://vimeo.com/329517927 

Záujemcovia posielajte prihlášky do 30.júna 2019. Kontaktná osoba Małgorzata Bielecka, m.bielecka@fpt.org.pl, tel. 570 084 060.