Ekonomické správy

Back

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)v obci Koceljeva

Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV)v obci Koceljeva

12.3.2020 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko

Podľa JKP Progres,  predmetom obstarávania je výstavba zariadenia s projektovanou kapacitou 10 l/s, koncipované ako modulárne, s inštaláciou aeratora-degazatora (odplyňovača), zariadenia pre neskoršiu oxidáciu, čistenie a hydrolýzu, automatického samočistiaceho rýchleho gravitačného filtra a odlučovača – betónovej lagúny. Projektom je plánovaná výstavba nádrže o rozlohe 1000 m3 v lokalite zariadenia. Potrubie v priemere 225 mm má byť postavené súbežne s už existujúcim.
Záujemcovia môžu predložiť samostatnú, spoločnú alebo ponuku so subdodávateľom. Termín na dokončenie práce nesmie prekročiť 100 kalendárnych dní. 
Konečný termín predkladania ponúk je 9. apríl 2020, do 10:00, adresovať na:
Javno komunalno preduzeće „Progres“ Koceljeva,
Dušanova 2, 
15220 Koceljeva. 
Bližšiu dokumentáciu výberového konania možno získať na web stránke: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2681365, prípadne na ZÚ Belehrad

Kontaktná osoba: 
Marija Terzić
Tel/fax: +381 15 556 506                              
e-mail.: jkpprogreskoceljeva@gmail.com 

Dodatočné informácie možno ziskať v pracovných dňoch od 8-15h