Back

Česko - možnosti tranzitu na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu

Česko - možnosti tranzitu na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu

25.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Česko

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe uznesenia vlády ČR z 19. marca 2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. 

 

Individuálny tranzit pozemnou dopravou

Občanovi SR je umožnený pozemný tranzit za predpokladu, že sa preukáže Polícii ČR čestným prehlásením o tranzite a počas celej doby tranzitu nosiť ochranné rúško. V opačnom prípade nebude umožnený tranzit.

 

Dokument na stiahnutie: 

 pdf Česká republika - Čestné prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB)

 

Individuálne tranzity občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe 

V prípade, že občan SR priletí do Prahy individuálne, t. j. pravidelnou leteckou linkou, a predtým nepožiada MZVEZ SR alebo zastupiteľský úrad SR v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe, musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla v Prahe originál vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia o tranzite, v ktorom sa zaviaže, že len tranzituje cez územie ČR do svojho domovského štátu a zastaví sa na území ČR len v najnevyhnutejších prípadoch.

V praxi to znamená, že občan SR po prílete do Prahy musí odcestovať vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou, resp. taxislužbou do najbližšieho českého mesta/obce pri štátnej hranici, odkiaľ sa  taxislužbou alebo pešo presunie na hraničný prechod a pešo prekročí česko-slovenskú štátnu hranicu. Po vstupe na územie SR odcestuje do miesta bydliska vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou, resp. využije prepravu vozidlom, ktorú zabezpečia jeho príbuzní; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.

 

Individuálny spôsob dopravy pre návrat na Slovensko (vlaky, autobusy na území ČR)

 

Dokument na stiahnutie: 

 pdf Česká republika - Čestné prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB)

 

 

Organizované repatriácie občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe

V prípade, že občan SR požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo zastupiteľský úrad v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe leteckým špeciálom ČR alebo komerčným letom, musí zaslať miestne príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí: 

 

1. kópiu vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia o tranzite cez územie Českej republiky,

2. kópiu čestného vyhlásenia o strpení umiestnenia v karanténnom zariadení MV SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19  a

3. oboznámiť sa podmienkami ochrany osobných údajov;

 

Po prílete do Prahy musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla  originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o tranzite cez  územie ČR a po opustení priestorov letiska nastúpiť do repatriačného autobusu MZVEZ SR s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou. 

 

Po prejazde česko-slovenskej hranice repatriačným autobusom MZVEZ SR odovzdá občan SR príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. V prípade negatívneho výsledku občan SR individuálne odcestuje do miesta svojho bydliska, kde absolvuje domácu izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

Dokumenty na stiahnutie: 

pdf Česká republika - Čestné prehlásenie o tranzite  (pdf; 334.48 KB)

docx Repatriácia - čestné vyhlásenie   (docx; 14.35 KB)

docx Ochrana osobných údajov  (docx; 14.31 KB)