Back

Kostarika - opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kostarika - opatrenia proti šíreniu COVID-19

21.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kostarika

V zmysle rozhodnutia štátnych orgánov nie je povolený vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kostarike (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru) do 15. júna 2020. Očakáva sa predĺženie tohto dátumu do 15. júla 2020. Vstup cudzincov- rezidentov na kostarické územie je však umožnený iba tým držiteľom rezidenčných kariet, ktorí vycestovali z Kostariky pred 24. marcom 2020. Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy. Cudzincom, ktorí pricestovali do Kostariky po 17. decembri 2019 na 90-dňový turistický pobyt a nemohli odcestovať v dôsledku vládnych opatrení, sa predlžuje legálny pobyt do 17. júla 2020. Cudzinci s rezidenčnou kartou na pobyt v Kostarike, ktorí vycestovali z krajiny po 24. marca 2020 automaticky strácajú rezidenčný pobyt a výnimku na prípadný návrat do Kostariky počas doby prijatých hraničných opatrení. Takýto cudzinci si po dobu trvania týchto opatrení ani nemôžu podať žiadosť o nový rezidenčný pobyt na kostarickom veľvyslanectve v zahraničí.

 

Európske letecké spoločnosti zároveň (predbežne) avizovali o svojich letových plánov do Kostariky nasledovné:
IBERIA – v júli  2020 chce obnoviť niektoré lety Kostarika - Španielsko (resp. Španielsko – Kostarika), v nadväznosti na prípadný dopyt by v auguste zvýšili objem letov  
LUFTHANSA – plánuje lety od júla 2020 s medzipristátím v Kostarike (na trase Panama – Nemecko) v nadväznosti na zrušenie reštrikcii. Počet letov/medzipristátí v Kostarike bude spoločnosť prispôsobovať počtu žiadostiam.
AIR FRANCE – spoločnosť zrušila lety až do marca 2021
KLM – spoločnosť pozastavila svoje lety do Kostariky do októbra 2020
BRITISH AIRWAYS – spoločnosť plánuje obnoviť niekoľko letov od polovičky júla 2020
Platí však, že európske lety budú obnovené až po uvoľnení reštrikcií.