Kultúrna prezentácia

Back

Výučba slovenského jazyka pre študentov Soochow University

Výučba slovenského jazyka pre študentov Soochow University

12.3.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Taiwan

Na Soochow University v Taipei bol v stredu (11. marca) po prvýkrát na Taiwane v rámci vysokoškolského vzdelávania zavedený voliteľný vyučovací predmet Slovenský jazyk. Vyučovanie slovenčiny začína v letnom semestri 2020 a bude pokračovať v školskom roku 2020/21. Aktivitu zastrešuje Centrum pre stredo- a východoeurópske štúdie v rámci univerzity.

 

Soochow University nadviazala spoluprácu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského(FF UK) a jej súčasťou Studia Academica Slovaca (SAS) v roku 2018. V júli 2019 podpísali obe univerzity na úrovni katedier memorandum o spolupráci, ktorého súčasťou bude aj výmena študentov a neskôr i lektorov. 

 

V prvý vyučovací deň odovzdal vedúci Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei Martin Podstavek učebnice a učebné pomôcky na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov. Učebnice sú darom SAS (FF UK v Bratislave), podnet na tento dar a celkovo spoluprácu univerzít inicioval nebohý profesor Martin Slobodník, bývalý dekan FF UK.