RSS zoznamy

Back

​Granty vo verejnej správe

​Granty vo verejnej správe

26.2.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

V rámci prezentačných aktivít  na slovenských univerzitách súvisiacich s ekonomickou dimenziou zahraničnej politiky  boli 26. februára 2020 Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  pre študentov  verejnej správy  Fakulty sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metóda v Trnave  odprezentované informácie o finančných schémach rezortu zahraničia vrátane  projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie,  projektov v rámci dobrovoľných príspevkov SR v medzinárodných organizáciách, dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky, či projektov oficiálnej rozvojovej pomoci.

 

Súčasne aj možnosti využívania širokej škály ďalších grantov, grantových schém, fondov, finančných mechanizmov a programov medzinárodnej spolupráce, vrátane aktuálnych, či pripravovaných výziev grantov EHP a Nórska, či skúsenosti z predchádzajúceho obdobia Švajčiarskeho finančného mechanizmu. S vedením fakulty boli súčasne prerokované aj možnosti spolupráce v problematike inteligentných miest.

 

Foto: Kristína Hoghová