RSS zoznamy

Back

Second meeting of leaders and representatives of Greek Cypriot and Turkish Cypriot political parties in Ledra Palace this year, 26.02.2020

Druhé stretnutie lídrov a zástupcov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán v Ledra Palace v roku 2020

26.2.2020 | Cyprus


V hoteli Ledra Palace v nárazníkovej zóne Nikózie sa 26. februára 2020 uskutočnilo druhé tohtoročné stretnutie lídrov a zástupcov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán. Vzhľadom na pracovné povinnosti počas predvolebnej kampane, turecko-cyperská Strana národnej jednoty (UBP) sa nemohla zhostiť úlohy hostiteľa. Ako náhradu programu Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Nikózii pozval dvoch výskumníkov, Ch. Marangosa z agentúry CYMAR a M. Yücelovú z Prologue Consulting, ktorí uskutočnili prieskum verejnej mienky s názvom Predstava o budúcnosti oboch komunít na Cypre. Prieskum si objednal úrad osobitnej poradkyne generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov na Cypre. Po prezentácii mali účastníci možnosť diskutovať s výskumníkmi o výsledkoch prieskumu.