RSS zoznamy

Back

Seminár - Možnosti čerpania Nórskych fondov - informácia

Seminár - Možnosti čerpania Nórskych fondov - informácia

8.11.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Slovenska agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na seminár o možnostiach podporí obchodnej spolupráce prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z Nórskych fondov. Seminár bude prebiehať v priestoroch agentúry SARIO v utorok 27.novembra 2018

Čerpanie finančných prostriedkov z Nórskych fondov je podľa platných dohôd uplatniteľné najmä na projekty podporujúce rozvoj obchodu, inovácií, malého a stredného podnikania, prípadne klimatické zmeny a kultúry. 

Partnerom podujatia je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad vlády SR, Výskumná agentúra SR a Smart Cities Klub. 

Dátum: 27.novembra 2018 v čase od 9:00
Miesto: Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, 8. poschodie
Sektor: inovácie a smart cities

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo informovať o nepotvrdení účasti na seminári v prípade naplnenie organizačných kapacít najneskôr do piatka 23.novembra 2018.

Program:
09:00 - 09:30      registrácia
09:30 – 09:40     otvorenie seminára a privítanie účastníkov (Tibor Buček, SARIO)
09:40 – 10:10.    Úvod do Nórskych fondov (František Kašický, MZVaEZ SR; a Boris Striženec, ÚV SR)
10:10 – 10:30     Program Nórskych fondov na podporu obchodu, inovácií a podnikania (Eduard Jambor, Výskumná       agentúra SR)

10:30 – 10:50     Predstavenie stratégie „Bratislava Rozumné Mesto 2030“ (Želmíra Greifová, Magistrát hl. mesta Bratislava)
10:50 – 11:05.    Smart Cities Klub a možnosti podpory smart city projektov

Bližšie informácie nájdete na: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/seminar-moznosti-cerpania-norskych-fondov

registrácia: v prípade záujmu o účasť vyplňte online registračný formulár najneskôr do 23. novembra 2018.
kontakt: Adam Csuka, M: +421 910 828 327, email: csuka@sario.sk.