RSS zoznamy

Back

Tender UA - 1.Rekonštrukcia kompresorovej stanice "Bilče-Volica"

Tender UA - 1.Rekonštrukcia kompresorovej stanice "Bilče-Volica"

8.11.2018 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Ukrajina

ZÚ SR v Kyjeve dáva do pozornosti pre podnikateľské subjekty tender na rekonštrukciu kompresorovej stanice Bilče-Volica, predpokladá sa, že dodávateľ vykoná prieskumné, projektové, stavebné a opravárenské práce do 31. decembra 2019
Biľče-Volicko-Uhorský PZP (PZP) je druhý najväčší podzemný zásobník plynu v Európe a najväčší na Ukrajine. Má kapacitu 17 mld. m3 a umožňuje skladovanie zemného plynu, vrátane režimu colného skladu pre zahraničných a ukrajinských zákazníkov. Tento PZP môže zároveň plniť i funkciu vyrovnávania denného kolísania objemu plynu  v plynárensko- prepravnej sieti Ukrajiny v prípade mimoriadnych situácií a náhlych zmien spotreby ako ukrajinskými, tak európskymi spotrebiteľmi. 

 
Kontaktná osoba: Zubač Jurij, +380472391471, zybach-ya@utg.ua
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-12-001906-b