RSS zoznamy

Back

Historic lecture about Slovakia and the Slovaks at the Embassy of Slovakia in Washington DC

​SASW Speaker ´s Series: 1848: Slováci medzi imperiálnou Viedňou a antagonistickou Budapešťou

21.10.2018

Na Veľvyslanectve SR vo Washingtone sa 20. októbra 2018 konala prednáška v rámci Série prednášok organizácie Slovensko-americká spoločnosť vo Washingtone (SASW) z oblasti histórie Slovenska a Slovákov. Prednášajúcim bol prof. Martin Votruba, riaditeľ Programu slovenských štúdií na Pittsburskej univerzite. Podujatie podporila nezisková organizácia Friends of Slovakia, s ktorou veľvyslanectvo úzko spolupracuje a ktorá svojimi aktivitami prispieva k šíreniu povedomia o Slovensku u americkej verejnosti. Témou prednášky boli revolučné roky 1848-1849 v súvislosti so snahami o slovenské národné sebaurčenie. Podujatie bolo vhodne načasované vzhľadom na 170. výročie založenia Slovenskej národnej rady, ktoré si tento rok pripomíname.