RSS zoznamy

Back

State Secretary Lukáš Parízek Takes Part in the Ministerial Conference in Washington

Štátny tajomník Lukáš Parízek na ministerskej konferencii vo Washingtone

6.2.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Spojené štáty

Plenárne rokovanie Globálnej koalície pre boj proti teroristickej organizácii Islamský štát v Iraku a Sýrii sa uskutočňuje 6. februára 2019 vo Washingtone, D.C. Slovensko na rokovaní tejto 79-člennej koalície zastupoval štátny tajomník a osobitný predstaviteľ pre slovenské predsedníctvo v OBSE Lukáš Parízek.

 

Plenárne zasadnutie koalície na úrovni ministrov sa sústreďuje na vývoj situácie v Sýrii a Iraku, na ochranu etnických a náboženských menšín a vyvodenie trestnej zodpovednosti za činy spáchané teroristami. Medzi významné tohoročné úlohy patrí stabilizácia a obnova oblastí oslobodených od teroristov a identifikácia opatrení pre oslabenie činnosti Islamského štátu adaptovanej po predpokladanej teritoriálnej porážke.

 

„Boj proti terorizmu, najmä prevencia radikalizácie a násilného extrémizmu vedúceho k terorizmu, patrí medzi hlavné priority SR aj počas predsedníctva v OBSE v roku 2019. A práve z tohto titulu sa uskutoční 25.-26. marca v Bratislave výročná konferencia venovaná problematike boja proti terorizmu pod taktovkou slovenského predsedníctva,“ uviedol Lukáš Parízek. Téma násilného extrémizmu a radikalizácie sa stala v ostatných rokoch signifikantnou na medzinárodných fórach a  hrozba terorizmu pre región OBSE je stále prítomná. Prevencia terorizmu a práca s radikálmi sa stala centrom úsilia v mnohých krajinách OBSE.

 

V boji proti Islamskému štátu zostáva naďalej kľúčovým nástrojom 79-členná Globálna koalícia, ktorá vznikla v septembri 2014 a za ostatných 5 rokov sa preukázala ako bezprecedentný príklad efektívneho koordinovaného postupu. V rámci koalície je vytvorených päť pracovných skupín (politicko-vojenská, proti financovaniu Islamského štátu, stabilizačná, proti zahraničným teroristickým bojovníkom a skupina na delegitimizáciu naratívu Daíš. EÚ sa podieľa na činnosti nevojenských dimenzií činnosti koalície.

 

Lukáš Parízek na stretnutí oznámil slovenský dobrovoľný príspevok do boja proti Islamskému štátu vo výške 50.000 eur pre Finančný nástroj UNDP pre stabilitu v Iraku a 10.000 eur pre Zverenecký fond OSN pre vyšetrovanie zločinov Islamského štátu. Zároveň potvrdil záväzok Slovenska ďalej prispievať na stabilizáciu Iraku formou nebojovej asistenčnej misie NATO.

 

Ministri na zasadnutí prijali vyhlásenie, v ktorom sa zhodli, že trvalá porážka Islamského štátu ešte nebola zaistená, a preto táto teroristická organizácia zostáva síce oslabeným, ale naďalej nebezpečným nepriateľom.

 

Prekvapením organizátorov a účastníkov bol na poslednú chvíľu skoordinovaný príchod prezidenta Donalda Trumpa. Prezident Trump takto podporil svojou osobnou účasťou a prejavom ministerské rokovanie. Práve jeho prítomnosť potvrdila eminentný záujem administratívy USA riešiť situáciu v Iraku a Sýrii po porážke Islamského štátu.