RSS zoznamy

Back

Základný manuál registrácie na platforme elektronického obchodu Jingdong

Základný manuál registrácie na platforme elektronického obchodu Jingdong

12.2.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Čína

Čínska platforma pre elektronický obchod Jingdong patrí k najväčším a najvýznamnejším hráčom na poli elektronického obchodu v Číne. ZÚ Peking v spolupráci s Jingdongom pripravili základné informácie o registrácii na platforme Jingdong. Je nutné však podotknúť, že pokiaľ budú slovenské firmy prejavia záujem o registráciu na tejto platforme, musia sa pripraviť na komunikáciu v čínskom jazyku, počítať s počiatočnými nákladmi (cca do 50 tisíc USD), zaistiť si čínskeho agenta a skladové priestory v ČĽR.