RSS zoznamy

Back

Aktivity v oblasti kultúry medzi Slovenskom a Taiwanom

Aktivity v oblasti kultúry medzi Slovenskom a Taiwanom

13.3.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Vedúci Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei Martin Podstavek sa dnes (13. marca 2019) stretol s ministerkou kultúry Cheng Li-Chiun v súvislosti s podporu kultúrnych aktivít realizovaných medzi Slovenskom a Taiwanom. „Som veľmi vďačný za vašu podporu a tešíme sa na ďalšie nadchádzajúce kultúrne aktivity,“ uviedol M. Podstavek.

 

Počas stretnutia ministerka kultúry vyzdvihla predovšetkým spoluprácu v oblasti detskej literatúry a poďakovala sa zamestnankyni SEKÚ Taipei Liang Chen za podporu, kontakty s autormi a preklady detskej literatúry do čínštiny a opačne. Ministerka Cheng Li-Chiun taktiež uviedla, že sú plánované ďalšie projekty na podporu literatúry a budú vypísané aj výzvy pre slovensko-čínskych tlmočníkov.

 

Na najbližšie obdobie sú plánované viaceré kultúrne aktivity v súvislosti s predsedníctvom SR vo V4, výstava slovenských krojov z Očovej, výstava lokomotív, výstava slovenských ilustrácii v Taipei a Taichung, vystúpenia Bratislavského chlapčenského zboru a mnoho ďalších.