RSS zoznamy

Back

Veľvyslanec M. Zachar odovzdal poverovacie listiny v Surinamskej republike

Veľvyslanec M. Zachar odovzdal poverovacie listiny v Surinamskej republike

24.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Surinam

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Suriname so sídlom v Brazílii Milan Zachar odovzdal 10. apríla 2019 poverovacie listiny do rúk prezidenta Desiré Delano Bouterse. Slávnostnému aktu predchádzalo prijatie ministerkou zahraničných vecí Surinamu Yldiz Deborah Pollack-Beighle, ktorá potvrdila záujem o oživenie spolupráce so SR vo všetkých oblastiach, s dôrazom na ekonomickú spoluprácu a uskutočnenie ekonomickej misie. Surinam má tiež záujem o skúsenosti SR z lesného hospodárstva a manažmentu lesov.