RSS zoznamy

Back

Na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sme otvorili putovnú výstavu „Slovensko - významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996“

Na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sme otvorili putovnú výstavu „Slovensko - významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996“

25.4.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Odbor kultúrnej diplomacie

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici je v poradí už siedmou strednou školou na Slovensku, na ktorej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prezentuje výstavu „Slovensko - významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996“. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo vedenie školy, zástupcovia pedagogického zboru a študenti školy. Za rezort diplomacie ju otvorili Miroslava Píšová a Karol Dendis z Odboru kultúrnej diplomacie. V otváracom príhovore riaditeľka školy Renata Mikulášová zdôraznila prepojenie výstavy s ich školou, ktorá figuruje v programe pridružených škôl UNESCO. 


Prezentácia výstavy napĺňa svoje zámery - zvyšuje záujem o dejiny Slovenska, podporuje národné povedomie a inšpiruje diskusiu medzi mladými ľuďmi o historických koreňoch. 


Výstava potrvá do 27. mája 2019, ďalšou školou, kde bude výstava prezentovaná je Spojená škola v Banskej Bystrici.