RSS zoznamy

Back

Ministri obrany členských štátov EÚ diskutovali o pokroku v projekte PESCO aj hybridných hrozbách

Ministri obrany členských štátov EÚ diskutovali o pokroku v projekte PESCO aj hybridných hrozbách

16.5.2019 | Belgicko

Brusel (14. mája 2019) – Ministri obrany a zahraničia členských štátov Európskej únie sa stretli najskôr na spoločnom rokovaní s ministrami piatich krajín regiónu Sahel. Témou ich stretnutia bola aktuálna bezpečnostná situácia v regióne a potreba jeho stabilizácie prostredníctvom budovania Spoločných síl G5 Sahel, spolupráce s EÚ a projektov, ktoré finančne podporuje Únia. Aktívne sa do nich zapája aj Slovenská republika.

 

Po spoločnom úvode pokračovalo riadne zasadnutie Rady pre zahraničie vo formáte obrana. Ministri diskutovali o pokroku v implementácii projektov PESCO po prvom roku jeho vykonávania a potrebe posilnenia partnerstva Európskej únie a Severoatlantickej aliancie s dôrazom na prevenciu a boj proti hybridným hrozbám. 

 

„Slovensko ako koordinátor jedného z projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce má záujem o účasť tretích štátov na tejto iniciatíve posilnenia obranyschopnosti členských štátov EÚ,“ uviedol po rokovaní minister obrany SR Peter Gajdoš. V tejto súvislosti tiež zdôraznil,  že Slovensko okrem svojho projektu nepriamej palebnej podpory „EuroArtillery“ participuje aj na ďalších siedmich projektoch. 

 

Ministri obrany zároveň podpísali programový dokument k optimalizácii procesov cezhraničných presunov v rámci EÚ.

 

Dôležitou témou rokovaní bolo aj prehĺbenie spolupráce Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, a to predovšetkým v oblasti hybridných hrozieb. Minister Gajdoš v tejto súvislosti vyzdvihol potrebu zintenzívniť spoločnú prípravu a koordináciu krokov na prevenciu takýchto útokov. Partneri sa zhodli aj na posilnení kybernetickej odolnosti a boja proti dezinformáciám. 

 

Témam bezpečnosti a obrany sa ministri obrany venovali aj počas zasadnutia riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry. Jeho hlavnými témami bola najmä optimalizácia cezhraničnej vojenskej dopravy v rámci a mimo EÚ, ako aj kľúčové úlohy a ďalší postup agentúry v súvislosti s novými obranno-bezpečnostnými iniciatívami EÚ. 

 

V predvečer zasadnutia Rady sa ministri krajín Vyšehradskej štvorky stretli s ministerkami obrany Francúzska a Nemecka, aby spolu hovorili o aktuálnych obranných výzvach v Európe a vo svete. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky, ktorá aktuálne predsedá skupine V4.


Mediálny rozhovor ministra obrany  Petra Gajdoša tu: http://bit.ly/2Hsacgy