RSS zoznamy

Back

Európska vedecká a expertná konferencia „Fórum EDA 2019“ organizovaná pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharskej republike M. Korčeka

Európska vedecká a expertná konferencia „Fórum EDA 2019“ organizovaná pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Bulharskej republike M. Korčeka

17.5.2019 | Ekonomické správy | Bulharsko

V dňoch 15. a 16. mája 2019 sa v Sofii konala Európska vedecká a praktická konferencia „EDA Forum 2019“, ktorá sa zaoberala podmienkami a procesmi investícií, plánovania, výstavby a rozvoja stavebného priemyslu, architektúry, infraštruktúry a budúceho rozvoja európskej spolupráce v týchto oblastiach. Konferencia sa konala za účasti expertov a špecializovaného publika z krajín V4 a Bulharskej republiky. Podujatie sa uskutočnilo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Sofii a na Veľvyslanectve Českej republiky v Sofii. Ďalší spoluorganizátori konferencie boli: Európska akadémia architektúry, Ministerstvo regionálneho rozvoja a verejných prác Bulharskej republiky, Európske centrum pre strategické plánovanie a európsku spoluprácu, Univerzita architektúry, stavebníctva a geodézie v Sofii, Komora architektov v Bulharsku, Dopravná univerzita T. Kableškova v Sofii, Akadémia Ministerstva vnútra Bulharskej republiky, Technická univerzita Košice a Slovenská komora stavebných inžinierov.
Zo Slovenskej republiky na konferencii vystúpili: rektor Technickej univerzity Košice prof. Ing. S. Kmeť, CSc., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Dr. V. Benko, PhD., predstaviteľ Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ing. K. Kmec  a zástupca spoločnosti REMING Consult S. Podmanický.