RSS zoznamy

Back

Tender na zriadenie lyžiarskeho vleku

Tender na zriadenie lyžiarskeho vleku

9.8.2019 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o vypísanom verejnom obstarávaní  mesta Kraljevo. 
Správa mesta Kraljevo vyhlásila verené obstarávanie na projekt a realizáciu stavebných prác na lyžiarsky vlek a úseky zjazdovky s pridruženým vlekom, dodávku, inštaláciu potrebného vybavenia lyžiarskej infraštruktúry v Gorči – Dobra voda (na kľuč).
Ponuky je potrebné predložiť v uzavretej obálke poštou alebo osobne na adrese verejného obstarávateľa s uvedením: ,, Ponuka na verejné obstarávanie prác:
•         Výstavba lyžiarskeho strediska na hore Goča
•         Výstavba lyžiarskych vlekov na o Goču – NEOTVÁRAŤ
“Понуда за јавну набавку радова – Изградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на Гочу, ЈН 1.3.25  НЕ ОТВАРАТИ”

Ponuky je možné doručiť do 26. augusta 2019 do 12:00.
Verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese kontraktačného orgánu v posledný deň lehoty na doručenie - 26.08.2019, o 13:00. Požadovaná aktívna účasť na otváracom procese len pre oprávnených zástupcov uchádzačov.

Bližšie informácie o obstaravani ЈН 1.3.25:
Gradska uprava
Trg Jovana Sariča 1,
Hajduk Veljkova 61 
36000 Kraljevo
javne.nabavke@direkcijakv.net
www.direkcijakv.net a www.kraljevo.org

Prípadne na ZU SR v Belehrade