RSS zoznamy

Back

M.Lajčák: EÚ by mala eliminovať pokusy o zneužívanie menšín na destabilizáciu

M.Lajčák: EÚ by mala eliminovať pokusy o zneužívanie menšín na destabilizáciu

20.5.2010 | Aktivity ministra | Bosna a Hercegovina

Sarajevo (20. mája) - Európska únia by mala pozorne vyhodnocovať okolnosti, ktoré vedú k etnickému alebo menšinovému napätiu. V Sarajeve to povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na regionálnej konferencii o európskej integrácii krajín západného Balkánu. Vo svojom vystúpení hovoril o budovaní štátov z hľadiska stability hraníc, postavenia menšín a územnej integrity. „Stabilita hraníc je základným predpokladom stability štátov, regiónov, celej Európy. Terajšie hranice sú výsledkom dlhodobých a zložitých procesov, a preto ich treba rešpektovať,“ zdôraznil minister M. Lajčák. To je podľa neho aj dôvod, prečo musí Európa urobiť všetko preto, aby preventívnou diplomaciou eliminovala akékoľvek pokusy o jednostrannú zmenu hraníc na etnickom princípe, či už ide o Kosovo, o Bosnu a Hercegovinu, či iné oblasti Balkánu alebo Európy. „Ak prijmeme zmeny hraníc na etnickom základe, znamenalo by to prijatie etnického konceptu štátu a zrieknutie sa jedného zo základných princípov dnešnej demokratickej Európy, ktorým je budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti.“ 

 

Minister ďalej pripomenul, že v modernej Európe je len málo štátov, v ktorých nežijú menšiny. Menšiny pritom môžu byť obohacujúcim faktorom ale aj prvkom destabilizácie, ak vykazujú secesionistické snahy. „EÚ by mala pozorne vyhodnocovať okolnosti, ktoré vyvolávajú napätie medzi väčšinovým národom a menšinami. Vyhodnocovať, či je napätie spôsobené nedodržiavaním ľudských práv, alebo secesionistickými ambíciami menšiny, respektíve mocenskými ambíciami jej ´materského´ štátu. Únia by mala podľa toho zasiahnuť: buď v prospech menšiny, ak jej práva nie sú dodržiavané; alebo preventívnou politikou razantne eliminovať všetky pokusy o zneužívanie menšín na secesionistické či destabilizačné ciele,“ zdôraznil minister M.Lajčák vo svojom vystúpení v Sarajeve na konferencii organizovanej Inštitútom pre bezpečnostné štúdie EÚ.