RSS zoznamy

Back

Odovzdávanie kópií poverovacích listín

Odovzdávanie kópií poverovacích listín

9.10.2019 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Argentíne Rastislav Hindický odovzdal 08. 10. 2019 kópie poverovacích listín do rúk ministra zahraničných vecí Argentíny Jorge Faurieho.

 

Počas rozhovoru boli prerokované otázky rozvoja bilaterálnej spolupráce, rozširovania zmluvnej základne, možnosti vzájomnej podpory v medzinárodných organizáciách a tiež postavenie slovenských krajanov v Argentíne.