RSS zoznamy

Back

Reception of the Ambassador Mr. Ivan Lančarič by Prime Minister of Punjab

Prijatie velvyslanca Ivana Lancarica predsedom vlady Pandzabu

10.10.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

V rámci pracovnej cesty do štátu Pandžáb v dňoch 25. - 26. septembra 2019 na pozvanie Univerzity v Chandigare, kde sa konal 1. ročník mládežníckeho festivalu za účasti folklórnych súborov zo Slovenskej republiky – Zemplín a Vršatec, bol veľvyslanec Slovenskej republiky Ivan Lančarič spoločne s veľvyslancom Českej republiky Milanom Hovorkom prijatý predsedom vlády Pandžábu Kpt. A. Singhom v jeho súkromnej rezidencii.

 

Počas viac ako 2-hodinového rozhovoru boli prediskutované otázky vzájomnej spolupráce oboch krajín s Indiou ako aj bezpečnostná situácia v Pandžábe a susednom regióne Kašmíru.