RSS zoznamy

Back

Logistical and Administrative Aspects relating to the OSCE Ministerial Council Meeting in Slovakia

Technicko-organizačné zabezpečenie decembrového zasadnutia Ministerskej rady OBSE na Slovensku

10.10.2019 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

V decembri tohto roka vyvrcholí slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) výročnou Ministerskou radou. Uskutoční sa na Slovensku od 2. do 6. decembra 2019. Ide o stretnutie na najvyššej úrovni, na ktorom sa zúčastnia ministri zahraničných vecí 57 účastníckych štátov OBSE s očakávanou účasťou približne 1700 delegátov. Toto podujatie tradične býva vyhodnotením predsedníckeho roka a zároveň vytýči smerovanie organizácie v nasledujúcom roku. Povinnosť zabezpečiť Ministerskú radu 2019 vyplýva z predsedníctva SR v OBSE v roku 2019.  Pôjde o rozsahom najväčšie podujatie svojho druhu v modernej histórii Slovenska. Ministerská rada sa tradične schádza v decembri v predsedníckej krajine. V roku 2018 v závere talianskeho predsedníctva v OBSE sa zišla v Miláne https://www.osce.org/event/mc_2018 , rok predtým sa uskutočnila vo viedenskom Hofburgu https://www.osce.org/event/mc_2017
 

 

Dňa 9. októbra 2019 MZVEZ SR podpísalo zmluvu na technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019, ktorá je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Link: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4253939&l=sk Predmetná zmluva je výsledkom verejného obstarávania, ktoré bolo realizované vyhlásením verejnej súťaže vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2019 dňa 6. júna 2019 pod značkou 14058 - MSS a v Úradnom Vestníku Európskej únie dňa 5. júna 2019 pod značkou 2019/S 107-261251. Predmetom zmluvy je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE v roku 2019 v zmysle požiadaviek vypracovaných Sekretariátom OBSE - Logistical and Administrative Aspects relating to Ministerial Council Meetings. Ministerská rada OBSE 2019 sa bude konať v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava.  
 
O vyhlásení verejného obstarávania na technicko-organizačné zabezpečenie decembrového zasadnutia Ministerskej rady OBSE na Slovensku rezort diplomacie informoval 11. júna 2019. Link: https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/content/mzvez-sr-vyhlasilo-verejne-obstaravanie-na-technicko-organizacne-zabezpecenie-decembroveho-zasadnutia-ministerskej-rady-obse-na-slovensku?p_p_auth=moB2mEqA&_101_INSTANCE_Rp2fPY0svzsu_redirect=%2F
 

O spustení cenového prieskumu v súvislosti s decembrovým zasadnutím Ministerskej rady OBSE na Slovensku MZVEZ SR informovalo 29. apríla 2019  Link: https://www.mzv.sk/hu/aktuality/rss/rss-zoznamy/-/asset_publisher/9BNBrxv9s4iR/content/mzvez-spustilo-cenovy-prieskum-v-suvislosti-s-decembrovym-zasadnutim-ministerskej-rady-obse-na-slovensku?_101_INSTANCE_9BNBrxv9s4iR_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mzv.sk%2Fhu%2Faktuality%2Frss%2Frss-zoznamy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9BNBrxv9s4iR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4&redirect=https%3A%2F%2Fwww.mzv.sk%2Fhu%2Faktuality%2Frss%2Frss-zoznamy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9BNBrxv9s4iR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
 
O výzve na predloženie nezáväznej cenovej ponuky na „Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019“ ministerstvo informovalo 24. apríla 2019 Link: https://www.mzv.sk/aktuality/rss/rss-zoznamy/-/asset_publisher/9BNBrxv9s4iR/content/id/3657901
 

V  súvislosti s prípravami tohto veľkého podujatia si dovoľujeme pozvať zástupcov médií na backgroundové stretnutie. Uskutoční sa v utorok 15. októbra 2019 o 14.30 h na pôde rezortu zahraničných vecí. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti na adrese tlac@mzv.sk, a to do pondelka 14. októbra 2019, 10.00 h.