RSS zoznamy

Back

Medzinárodný nástrojársky veľtrh Intertool

Medzinárodný nástrojársky veľtrh Intertool

2.12.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Rakúsko

Zastupiteľský úrad SR vo Viedni v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK pozývajú na aktívnu účasť v spoločnej expozícii slovenských vystavovateľov na medzinárodnom nástrojárskom veľtrhu Intertool, ktorý sa uskutoční v máji 2020 vo Viedni. Na veľtrhu sa predstavia rezacie, tvarovacie stroje, priemyslový softvér, automatizačná, meracia a obrábacia technika, ako i technológie povrchových úprav. V prípade záujmu neváhajte kontaktovať p. Ivanu Kondášovú, vedúcu oddelenia medzinárodných vzťahov BA RK SOPK na +421 2 4829 1247, alebo ivana.kondasova@sopk.sk, ktorá Vám postúpi platobné podmienky a podmienky účasti. Viac na www.intertool.at.