RSS zoznamy

Back

V sídle UNESCO začala Výkonná rada

V sídle UNESCO začala Výkonná rada

29.6.2020

Výkonná rada UNESCO začala dnes 29. júna 2020 riadne 209. rokovanie. Koná sa za mimoriadnych okolností, pandémia koronavírusu si vyžiadala jeho odklad z pôvodného marcového termínu. Zdravotná situácia vo Francúzsku už umožňuje prezenčné stretnutie, ale v obmedzenom formáte. Časť členských štátov UNESCO sa zúčastňuje prostredníctvom online spojenia.

 

Jedným z hlavných bodov VR je zhodnotenie aktivít UNESCO počas COVID 19 v rámci všetkých sektorov. Pandémia  negatívne ovplyvnila aj prístup ku vzdelávaniu, kultúre a situáciu osobitne zraniteľných vrstiev populácie celých štátov. Ukázala na akútnu potrebu otvoreného prístupu k vedeckým informáciám.

 

Zároveň sa bude VR zaoberať nastavením rozpočtu, strategickou transformáciou UNESCO a stavom plnenia riadnych programov.

 

Slovenská republika je v súčasnosti vo VR pozorovateľom a zapája sa do diskusie v rámci spoločných pozícií EÚ.

 

Rokovanie VR potrvá do 10. júla 2020.