RSS zoznamy

Back

M.Lajčák informoval komisára OBSE o výhradách k maďarskému zákonu

M.Lajčák informoval komisára OBSE o výhradách k maďarskému zákonu

26.5.2010 | Aktivity ministra | Maďarsko

Haag (25.mája) - O slovenských výhradách k pripravovanému maďarskému zákonu o štátnom občianstve informoval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín Knuta Vollebaeka. „Všetky ciele môjho rokovania boli splnené,“ konštatoval po stretnutí v Haagu minister M.Lajčák. „Požiadal som komisára Vollebaeka, aby oficiálne vstúpil do procesu, aby analyzoval maďarský zákon a aby dal odporúčania, ktoré by mali byť záväzné pre všetky krajiny OBSE, to znamená aj pre Maďarsko.“ M.Lajčák pripomenul opakované odmietanie Budapešti konzultovať sporný návrh zákona so Slovenskom, hoci to vyplýva z dvojstrannej Základnej zmluvy ako aj z medzinárodných noriem. „Maďarská strana koná a slovenská strana iba reaguje. My sme naďalej pripravení komunikovať s maďarskou stranou a budeme očakávať, že zohľadní naše oprávnené obavy," zdôraznil v Haagu minister M.Lajčák. „Na bilaterálny dialóg ale treba dvoch a maďarská strana zatiaľ dialóg odmieta. Preto musíme konať. My neútočíme ale máme právo a povinnosť reagovať a brániť sa. Sme vždy pripravení rokovať, ale toto arogantné správanie nám nedáva inú možnosť ako pripraviť aj protiopatrenie v podobe novely nášho zákona o štátnom občianstve,“ upozornil M.Lajčák. Zároveň očakáva, že komisár K.Vollebaek bude maďarský zákon po jeho schválení parlamentom analyzovať z pohľadu európskych štandardov a následne dá maďarskej vláde konkrétne odporúčania. „Sme členovia EÚ, NATO a OBSE. Nemôžeme ignorovať odporúčania relevantných inštitúcií. Počkáme si na analýzu a odporúčania komisára a potom na reakciu maďarskej strany. Ale neviem si predstaviť, že by ignorovala odporúčanie relevantných medzinárodných inštitúcií.“

Komisár K.Vollebaek vo vyhlásení po stretnutí s ministrom M.Lajčákom v Haagu konštatoval, že udeľovanie dvojakého občianstva sa môže spájať s rizikami a má potenciál destabilizovať. Tiež by malo zohľadniť zámer, postup a načasovanie takéhoto kroku. Zároveň zdôraznil potrebu bilaterálnych konzultácií, najmä ak ide o krajiny ako Slovensko a Maďarsko, ktoré sú členmi EÚ a NATO. „Takéto konzultácie by boli v duchu Európskej únie ako aj v súlade s priateľskými a dobrosusedskými vzťahmi,“ uvádza K.Vollebaek vo svojom vyhlásení ( celý text je nižšie a v prílohe )

 

Preklad textu vyhlásenia komisára K.Vollebaeka ( anglický originál je v prílohe )

Nevidel som text navrhovanej novely maďarského zákona o občianstve, a preto túto normu nemôžem podrobnejšie komentovať. Som v kontakte s maďarskými predstaviteľmi a keď budem mať možnosť preštudovať si text, posúdim ho, a ak to bude potrebné, poskytnem im svoj názor a odporúčania.

 

Rozhodnutie udeliť občianstvo sa vo všeobecnosti považuje za otázku patriacu do výlučnej jurisdikcie jednotlivých štátov a môže byť založené na preferenčných jazykových schopnostiach, ako aj na kultúrnych, historických alebo rodinných väzbách. Inými otázkami, ktoré môžu vyvstať, sú však účel, postup a načasovanie takéhoto rozhodnutia.

 

Práva sú málokedy absolútne. Môžu byť a často sú obmedzené inými právami a inými záväzkami a povinnosťami jedného štátu voči ostatným štátom. To znamená, že princípy dobrosusedských a priateľských vzťahov by mali byť zohľadnené pri presadzovaní politík, ktoré sa dotýkajú občanov iného štátu.

 

Sporné nároky alebo súperiace snahy dotknutých štátov pri výkone jurisdikcie vo vzťahu k svojim občanom bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, majú potenciál vytvárať napätie. Z tohto dôvodu som varoval štáty pred udeľovaním občianstva iba na základe etnických, národnostných, jazykových, kultúrnych alebo náboženských väzieb a vyzval som ich, aby plne zvážili dôsledky takéhoto udeľovania občianstva. Osobitne to platí v prípade, ak je občianstvo udelené osobám s pobytom v susedných štátoch, kde tieto osoby žijú v značnom počte.

 

Je jasné, že hromadné udeľovanie občianstva (en masse) môže pôsobiť destabilizačne a nemožno ho odporúčať. Avšak v ostatných prípadoch treba podporovať bilaterálne konzultácie. To platí osobitne pre Maďarsko a Slovensko, ktoré sú partnermi v rámci EÚ a NATO a podpísali bilaterálne dohody. Takéto konzultácie by boli v duchu Európskej únie ako aj v súlade s priateľskými a dobrosusedskými vzťahmi.

 

 

M.Lajčák informoval komisára OBSE o výhradách k maďarskému zákonu M.Lajčák informoval komisára OBSE o výhradách k maďarskému zákonu