RSS zoznamy

Back

Slovensko víta odsúhlasenie novej Európskej komisie

Slovensko víta odsúhlasenie novej Európskej komisie

9.2.2010 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Bratislava (9.februára) - Ministerstvo zahraničných vecí SR víta rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý v utorok schválil novú Európsku komisiu pod vedením predsedu José Manuela Barrosa. Zároveň vítame vymenovanie slovenského kandidáta Maroša Šefčoviča za podpredsedu EK a komisára pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. Už na začiatku svojho päťročného mandátu stojí Európska komisia pred viacerými významnými výzvami, akými je implementácia Lisabonskej zmluvy a vypracovanie návrhu Stratégie EÚ 2020, ktorá nahradí doterajšiu Lisabonskú stratégiu. MZV SR je presvedčené, že schválené zloženie Komisie je predpokladom úspešného napredovania EÚ, prehĺbenia integrácie EÚ a ďalšieho rozširovania.