RSS zoznamy

Back

Jazyková prednáška profesorky Anity Huťkovej v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Jazyková prednáška profesorky Anity Huťkovej v Slovenskom inštitúte v Budapešti

11.2.2020 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Slovenský inštitút v  Budapešti v spolupráci s Filozofickou fakultou  Univerzity Eötvösa Loránda (Katedrou slovanskej filológie) zorganizoval 11. februára 2020 jazykovú prednášku prof. Anity Huťkovej z Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, s názvom Čas a priestor v umeleckom preklade.

 

Prednáška sa zameriavala na preklady prózy z maďarčiny do slovenčiny.

 

Na prednáške sa okrem laickej verejnosti zúčastnili aj študenti slovakistiky v Budapešti a tiež  samotní prekladatelia umeleckej literatúry, Renáta Deáková, Tünde Mészáros, Tímea Pénzes.