RSS zoznamy

Back

Koncert pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Koncert pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

14.11.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti, koncertom významného komorného telesa Mucha Quartet a  výstavou Cesta k roku slobody na pôde veľvyslanectva 13. novembra 2019 odštartovali sériu aktivít  k 30. výročiu udalostí roku 1989.  Podujatie s účasťou predstaviteľov štátnej správy, osobností kultúrno-spoločenského života a veľvyslancov krajín akreditovaných v Maďarsku s úvodným príhovorom otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík. Pripomenul, že udalosti z konca 80-tych rokov umožnili, aby sme sa  po dlhých rokoch mlčania mohli konečne prejaviť ako slobodný národ a vyjadriť svoju nespokojnosť s politickým usporiadaním, v ktorom sme dlho žili. Tento proces položil základ pre naše integračné úsilie, ktoré vyústilo do členstva v Európskej únii a NATO. Zároveň zdôraznil, že je dôležité kráčať po ceste kontinuity, zachovať si schopnosť vzájomného rešpektu a spoločne chrániť hodnoty národnej i občianskej slobody a demokracie.