RSS zoznamy

Back

Konferencia na vysokej úrovni na tému BIOEAST ako pohonná sila v kontexte Európskej Zelenej Dohody

Konferencia na vysokej úrovni na tému BIOEAST ako pohonná sila v kontexte Európskej Zelenej Dohody

25.2.2020

Na pôde Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli sa 20. a 21. februára 2020 uskutočnila konferencia na vysokej úrovni na tému BIOEAST ako pohonná sila v kontexte Európskej zelenej dohody. Konferencia bola organizovaná pod záštitou BIOEAST iniciatívy a jej cieľom bolo nielen zhodnotiť prácu iniciatívy a nájsť prepojenie s Európskou zelenou dohodou, ale aj s ostatnými európskymi politikami. BIOEAST iniciatíva bola založená v roku 2016 a predstavuje politickú a expertnú platformu Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko), Baltických krajín (Estónsko, Litva a Lotyšsko), Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska v oblasti biohospodárstva. Slovensko ako jedna zo zakladateľských krajín BIOEAST iniciatívy aktívne participuje na jej cieľoch a aktivitách. Prvý deň konferencie sa uskutočnil na vysokej úrovni za účasti štátnych tajomníkov z 11 členských štátov iniciatívy, zástupcov európskych inštitúcií a expertov z celej Európy. Konferenciu otvorili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai so svojím chorvátskym rezortným kolegom štátnym tajomníkom Tugomírom Majdakom a členom kabinetu komisárky Mariyi Gabriel Darom Murphym. Hlavný prejav na konferencii poskytol bývalý slovinský komisár Janez Potočnik, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na dôležitosť udržateľného obehového biohospodárstva a poukázal na značný potenciál BIOEAST iniciatívy a jej členských krajín. Ďalšími rečníkmi boli vysoko postavení predstavitelia Komisie z viacerých generálnych riaditeľstiev vrátane zástupcu generálneho riaditeľa pre výskum a inovácie, prezidenta Asociácie európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky (COST) a štátnych tajomníkov zo štyroch členských štátov BIOEAST. V rámci vystúpení Európska komisia potvrdila dôležitosť BIOEAST iniciatívy v makroregionálnom, ako aj európskom meradle a poukázala na potrebu rozmachu regiónu v sektore biohospodárstva. Dôležitým odkazom bol fakt, že nestačí iba implementovať biohospodárstvo, kľúčom je dosiahnuť jeho obehovosť a udržateľnosť. Druhý deň konferencie bol zameraný na expertné témy. Účastníci a rečníci boli rozdelení do 5 tematických skupín: potravinové systémy, agroekológia, bioenergetika, lesníctvo a sladkovodná akvakultúra. V rámci diskusie mali účastníci možnosť vymeniť si názory so zástupcami Európskej komisie (z generálnych riaditeľstiev pre výskum a inovácie, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, životné prostredie, zdravie a potravinovú bezpečnosť a námorné záležitosti a rybolov) a organizácií ako Európske združenie poľnohospodárov a organizácií výrobcov (COPA COGECA), Lesnícka platforma a Európska sieť rozvoja vidieka.