RSS zoznamy

Back

Literárny večer so Zdenkou Becker.

Literárny večer so Zdenkou Becker.

14.3.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Rakúsko

Slovenský inštitút vo Viedni zorganizoval 13. marca literárny večer so známou rakúskou spisovateľkou slovenského pôvodu Zdenkou Becker. Autorka na ňom prezentovala nový román „Ein fesches Dirndl“ (Fešný kroj). Podujatie prilákalo početné rakúske publikum, ale aj mnohých Slovákov, dlhodobo žijúcich v Rakúsku. Tých zaujal najmä autobiografický príbeh románu, ktorý je v mnohom totožný s ich emigračnými skúsenosťami z postupného sa stotožňovania s novou identitou v Rakúsku. Hlavná hrdinka, migrantka Bea Burger sa ocitá v novom domove v Rakúsku a rozpráva o svojich pocitoch a integrácii. Počas tohto pôsobenia vystrieda množstvo pracovných príležitostí, bojuje proti byrokracii a nakoniec vyučuje nemecký jazyk prichádzajúcich migrantov. A práve cez túto skúsenosť nadobúda nový pocit, ktorý vedie k pochopeniu a akceptovaniu jej vlastnej identity. 

 

Zdenka Becker sa narodila v Čechách, vyrástla na Slovensku a v roku 1975 odišla žiť do Rakúska. Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a študovala nemčinu na tlmočníckom ústave Viedenskej univerzity. Predtým, ako sa začala venovať tvorivému písaniu, pracovala ako novinárka, prekladateľka a tlmočníčka a vyučovala nemčinu ako cudzí jazyk v rôznych kurzoch. V Rakúsku získala viacero odborných ocenení: „Cenu Dolného Rakúska 2014“, „Prandtauerpreis 2016“ a „Exilovú literárnu cenu 2017“. Okrem románu „Ein fesches Dirndl“ napísala v nemčine aj romány „Samy“, „Der größte Fall meines Vaters“, „Die Töchter der Róza Bukovská“ a „Taubenflug“. Žije v St. Pöltene.