RSS zoznamy

Back

Medzinárodná Press Tour vo Varšave

Medzinárodná Press Tour vo Varšave

20.9.2019

 

Poľské nezávislé médium Poland Today, ktorého heslom je „Priniesť Poľsko do sveta a svet do Poľska“, poskytuje v anglickom jazyku prostredníctvom tlačených, digitálnych a eventových platforiem informácie o príležitostiach na integráciu Poliakov aj cudzincov zaujímajúcich sa o Poľsko. Od 18. do 19. septembra 2019 Poland Today pripravil už po druhýkrát medzinárodnú info cestu pre novinárov zameraných na ekonomiku a obchod, na ktorej sa zúčastnili novinári z 19 krajín sveta (napr. USA, Izrael, Austrália, Čína, Česká republika, Francúzsko, Turecko, Portugalsko,...). Zo Slovenska sa na výzvu Zastupiteľského úradu SR vo Varšave prihlásil týždenník Trend, ktorý reprezentoval Jozef Ryník. Medzinárodné mediálne turné do Poľska má za cieľ prezentovať poľskú obchodnú a hospodársku situáciu medzi medzinárodnými mienkotvorcami.