RSS zoznamy

Back

Medzinárodný kongres digitálnej ekonomiky DES 2019 (Madrid, 21.– 23.mája 2019)

Medzinárodný kongres digitálnej ekonomiky DES 2019 (Madrid, 21.– 23.mája 2019)

19.3.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko

Zastupiteľský úrad SR v madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného kongresu digitálnej ekonomiky, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. až 23. mája 2019 v Madride. 
Podujatie je určené profesionálom – manažérom, informatikom, vedúcim pracovníkom oddelení marketingu a ľudských zdrojov na oboznámenie sa so špičkovými technológiami, inováciami a IT riešeniami potrebnými na úspešnú digitálnu transformáciu firiem. Súčasne je určené aj technologickým firmám na prezentáciu ich inovácií.  
Kongres slúži ako jedinečná platforma na spoznanie, odskúšanie, porovnanie a nákup najpokročilejších technológií z viacerých odvetví: bankovníctvo a poisťovníctvo, mestá a verejný sektor, energie a verejné služby, zdravotníctvo, telekomunikácie, mestská mobilita, maloobchod a priemysel 4.0 všeobecne. Podujatia sa zúčastní približne 300 najvýznamnejších technologických firiem sveta.  

Podrobnejšie informácie o kongrese sú dostupné na web stránke: 
www.des-madrid.com