RSS zoznamy

Back

Možnosť zapojenia slovenských firiem do verejného obstarávania NATO Agentúry na podporu a obstarávanie NSPA

Možnosť zapojenia slovenských firiem do verejného obstarávania NATO Agentúry na podporu a obstarávanie NSPA

22.2.2019 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre

 

Na pôde MZVEZ SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Petrom Dohmenom, generálnym manažérom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA). Počas stretnutia partneri diskutovali o možnosti zapojenia slovenských podnikateľských subjektov do verejného obstarávania NSPA. GR SHSP Dušan Matulay v rozhovore zdôraznil, že MZVEZ má záujem o podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov. Účasť vo verejnom obstarávaní medzinárodných organizácii je dobrou cestou na jej realizáciu. Partneri sa zhodli, že je potrebné zdôrazniť, že pri obstarávaní pre NATO nejde iba o vojenský materiál, ale aj širokú paletu tovarov a služieb civilného charakteru. Taktiež nejde len o niekoľko miliónové zákazky, ale tovary a služby od obstarávacej hodnoty nad 80 tisíc euro. 

https://www.nspa.nato.int/en/organization/nspa/nspa.htm

NSPA je výkonným orgánom Organizácie pre podporu a obstarávanie NATO (NSPO), ktorej členmi je všetkých 29 členských štátov NATO. Členské štáty sú zastúpené v Rade pre dohľad nad agentúrou NSPO, ktorá riadi a kontroluje činnosť NSPA.

Hlavnou úlohou NSPA je poskytnúť včas informácie o obchodných príležitostiach,  prostredníctvom medzinárodného súťažného ponukového konania, do ktorých sa môžu zapojiť aj slovenské firmy, zaregistrované na portáli.

https://eportal.nspa.nato.int/registration/OnlineRegistration.aspx

Logo MZVEZ SK Logo MZVEZ SK