RSS zoznamy

Back

Možný repatriačný let Miami - Bratislava

Možný repatriačný let Miami - Bratislava

1.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Spojené štáty

Informujeme slovenských občanov o možnosti predbežnej registrácie na komerčný charterový let z Miami, ktorý bude v prípade dostatočného záujmu cestujúcich realizovať 10. apríla 2020 súkromná spoločnosť Charter Advisory.

 

Cena leteniek bola spoločnosťou Charter Advisory predbežne stanovaná na 1100 EUR (economy) a 1800 EUR (business) pri plnej obsadenosti lietadla.

 

 

Prosíme všetkých, ktorí by o tento let mali záujem, aby:

  • čo najskôr vyplnili dotazník
  • všetky otázky v akejkoľvek súvislosti s dotazníkom, registráciou a ďalšími informáciami o prípadnom lete adresovali spoločnosti Charter Advisory (email: flyhome@charteradvisory.cz; tel.č.: +420 733 127 247).

Pozn.: Rámcové informácie k prepravovanej batožine sú uvedené v dotazníku.  

 

Ak sa let uskutoční a jeho cieľovou destináciou bude letisko v Bratislave a všetci občania SR budú prevezení do niektorého zo zariadení Ministerstva vnútra SR, kde absolvujú povinnú karanténu.

 

Ak sa let uskutoční a jeho cieľová destinácia bude (vzhľadom na zloženie cestujúcich, resp. vzhľadom na tranzitné alebo iné obmedzenia platné a účinné v deň príletu) v inej krajine, vláda SR zabezpečí prevoz občanov SR z krajiny príletu na Slovensko, kde absolvujú povinnú karanténu v niektorom zo zariadení Ministerstva vnútra SR.

 

Nasledovné kroky:

Spoločnosť Charter Advisory vyhodnotí zoznam registrovaných a v prípade dostatočného záujmu pošle registrovaným občanom potvrdenie o jeho realizćii na emailové adresy zadané v dotazníku. Následná komunikácia o platbe a logistických detailoch bude prebiehať medzi spoločnosťou Charter Advisory a cestujúcimi ako v prípade bežných komerčných letov.

 

Upozorňujeme, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nie je zmluvnou stranou vášho prípadného zmluvného vzťahu so spoločnosťou Charter Advisory, prípadne ďalšími spoločnosťami. Uvedený let nie je repatriačným humanitárnym letom zabezpečeným Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR, ale ide o komerčný let civilného lietadla organizovaný súkromnou obchodnou spoločnosťou.


Vzhľadom na uvedené nemá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadne oprávnenie zasahovať do výberu pasažierov, režimu a komfortu prepravy pasažierov, batožiny či zvierat alebo do rozsahu a kvality služieb poskytovaných pred, počas a po ukončení prípadného letu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa nijakým spôsobom nepodieľa na príprave a prípadnej realizácii tohto letu, a z tohto dôvodu nenesie žiadnu zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov SR. Najmä nenesie zodpovednosť, ak sa vzhľadom na nedostatok cestujúcich, letové, hraničné a iné obmedzenia platné v deň realizácie letu, resp. dôvody na strane spoločnosti Charter Advisory a jej obchodných partnerov let neuskutoční alebo uskutoční za iných ako vyššie uvedených cenových a ďalších  podmienok.