RSS zoznamy

Back

Oficiálne oslavy štátneho sviatku Luxemburského veľkovojvodstva

Oficiálne oslavy štátneho sviatku Luxemburského veľkovojvodstva

25.6.2019

V deň narodenín veľkovojvodu Henriho II. (23. jún) slávi Luxemburské veľkovojvodstvo zároveň svoj štátny sviatok. Rezidentní a nerezidentní veľvyslanci akreditovaní v Luxembursku sa zúčastnili na oficiálnom programe osláv spolu s predstaviteľmi luxemburskej vlády, parlamentu, vedúcimi štátnych orgánov a zástupcami európskych inštitúcií so sídlom v Luxembursku. Oficiálny program začal slávnostným koncertom v štátnej filharmónii a vystúpeniami veľkovojvodu Henriho, predsedu vlády X. Bettela a predsedu parlamentu F. Etgena. Nasledovala vojenská prehliadka na Kirchbergu a v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo prijatie diplomatického zboru u ministra zahraničných vecí J. Asselborna v priestoroch bývalého kasína. Na podujatí sa zúčastnil veľvyslanec P. Kormúth.