RSS zoznamy

Back

Prednáška historika Łukasza Lewkowicza „Možnosti a výzvy poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v 21. storočí” v SI Varšava

Prednáška historika Łukasza Lewkowicza „Možnosti a výzvy poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v 21. storočí” v SI Varšava

19.3.2019 | Poľsko

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa 14. marca 2019 uskutočnila prednáška Dr. Łukasza Lewkowicza pod názvom „Možnosti a výzvy poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v 21. storočí” pri príležitosti 25. výročia podpísania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci (18. augusta 1994 vo Varšave).

 

Łukasz Lewkowicz je historik, politológ a vedecky pracovník Fakulty politológie Univerzity Márie Curie Skłodowskiej v Lubline, ktorý sa téme poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce venuje už dlhé roky. Je autorom knihy „Euroregióny na poľsko-slovenskom pohraničí“. Vo svojej prednáške pod názvom Možnosti a výzvy poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce v 21. storočí predstavil doterajšie spôsoby kooperácie – jej rozsah, formy a význam pre lokálnu spoločnosť. Zdôraznil váhu cezhraničnej spolupráce, ktorá umožňuje rozvíjať a prehlbovať vzájomné kontakty, hospodársky vývoj a realizáciu spoločných iniciatív v prospech celého regiónu a jeho obyvateľov.