RSS zoznamy

Back

Projekcia filmu Slnko v sieti v Kine Elektronik vo Varšave v rámci projektu „Česko – slovenské filmové stredy”

Projekcia filmu Slnko v sieti v Kine Elektronik vo Varšave v rámci projektu „Česko – slovenské filmové stredy”

25.4.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

V Kine Elektronik vo Varšave sa 17. apríla 2019 uskutočnila projekcia filmu Štefana Uhera „Slnko v sieti“ v rámci nového celoročného filmového projektu „Česko – slovenské filmové stredy”, organizovaného Slovenským inštitútom vo Varšave v spolupráci s Českým centrom vo Varšave. Projekt začal v marci tohto roku a úvodným filmom bol Obchod na korze Jána Kadára, Elmara Klosa. 

Prezentované filmy predstavujú dedičstvo československej novej vlny a preto ako druhé v poradí bolo premietané priekopnícke dielo slovenskej kinematografie - film Slnko v sieti. Projekciu otvoril a film odborne uviedol a umiestnil do širšieho kinematografického kontextu prof. Patrycjusz Pająk z Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity.