RSS zoznamy

Back

Recepcia ku Dňu Ústavy SR a Dňu ozbrojených síl SR na Veľvyslanectve SR v Pekingu

Recepcia ku Dňu Ústavy SR a Dňu ozbrojených síl SR na Veľvyslanectve SR v Pekingu

12.9.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

 

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pekingu sa 12. septembra 2019 uskutočnila recepcia ku Dňu Ústavy SR a Dňu ozbrojených síl SR, na ktorej sa zúčastnilo asi 200 ľudí (veľvyslanci, vojenskí pridelenci a ďalší členovia diplomatického zboru v Pekingu, podnikatelia a hostia z občianskych združení spolupracujúci s Veľvyslanectvom SR v Pekingu).

 

Hlavným hosťom bol námestník ministra zahraničných vecí Qin Gang, ktorý pozitívne ocenil 70 rokov všestrannej spolupráce a priateľských vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou. Vo svojom vystúpení námestník ministra Qin Gang konštatoval pripravenosť čínskej strany pokračovať v rozvoji bilaterálnych vzťahov nadväzovaním na dosiahnuté pozitívne výsledky.

 

Počas bilaterálneho rozhovoru námestníka Qin Ganga s veľvyslancom SR v Pekingu Dušanom Bellom obe strany prediskutovali aktuálne otázky vzájomnej spolupráce a potvrdili záujem na ďalšom zlepšovaní dvojstranných vzťahov založených na dlhoročných tradíciách priateľstva. 

 

Príjemným oživením programu recepcie bolo aj slávnostné otvorenie výstavy malieb vojenského pridelenca SR v Číne plk. Miroslava Kačmara.

 

Recepcia ku Dňu Ústavy SR a Dňu ozbrojených síl SR prispela k pozitívnemu zviditeľneniu SR v Číne a bola ďalším impulzom k posilneniu priateľských vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi našimi krajinami.