RSS zoznamy

Back

Seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou

Seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou

17.7.2019 | Ekonomické správy

Seminár o možnostiach a aktuálnych otázkach obchodovania s Ruskou federáciou.
Odborný seminár je organizovaný Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a Veľvyslanectvom RF v Bratislave.
Miesto konania: MZVEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2, Kongresová sála
Termín konania: 25. septembra 2019 (streda) o 9:30 hod.

Seminár je určený
pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a osobitne pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývoz, dovoz alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie v oblasti materiálnej výroby, alebo zvažujú vstup na toto sľubné teritórium.

Ciele seminára: 
oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom predpisov na reguláciu zahraničného obchodu, najmä colných a technických, v podmienkach uplatňovania sankcií zo strany EÚ a zavedenia protiopatrení zo strany RF, za účelom podpory vzájomnej obchodnej výmeny.

Podrobný program seminára a mená vystupujúcich odborníkov budú uverejnené v kompletnej pozvánke začiatkom septembra.
Odborný garant: Ing. Juraj Knopp, CSc., tel.: 02/6241 1763, e-mail: juraj.knopp@sopk.sk