RSS zoznamy

Back

Treba zintenzívniť kroky proti antimikrobiálnej rezistencii

Treba zintenzívniť kroky proti antimikrobiálnej rezistencii

17.6.2019

Luxemburg (14. júna 2019) – Rada ministrov EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (EPSCO) pokračovala na druhý deň svojho zasadnutia vo formáte ministrov zdravotníctva. Ministri prijali Závery rady o ďalších krokoch k tomu, aby sa EÚ stala regiónom s najlepšími postupmi v boji proti antimikrobiálnej rezistencii.  Ide o prioritnú otázku pre Úniu, ale aj členské štáty musia prijať vlastné opatrenia na národnej úrovni: je potrebné sústavne redukovať nadmerné užívanie antibiotík (ATB)  a spolupracovať profesionálmi v oblasti zdravia aj s verejnosťou osvetou a komunikáciou o rizikách spojených s ATB.

 

Európska komisia informovala ministrov o situácii s varovným rozširovaním osýpok v EÚ.  Napriek tomu, že už od roku 1960 existuje účinné očkovanie proti osýpkam, všetky členské štáty hlásia zvýšený výskyt tohto ochorenia.  Ministri sa opätovne zhodli na potrebe systematického očkovania ako najefektívnejšieho nástroja na boj s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať očkovaním.

 

Ministri diskutovali aj o zabezpečení adekvátneho financovania zdravotného sektora z finančných nástrojov a fondov EÚ. V legislatívnej oblasti prebrali dosiahnutý pokrok v rokovaniach o Nariadení o hodnotení zdravotníckych technológií a aplikácii nových pravidiel, ktoré zavádza do praxe Nariadenie o zdravotníckych pomôckach.

 

Slovenskú delegáciu na zasadnutí viedla zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri EÚ veľvyslankyňa Petra Vargová.