RSS zoznamy

Back

Veľvyslanci krajín V4 sa stretli s bývalým belgickým premiérom Markom Eyskensom

Veľvyslanci krajín V4 sa stretli s bývalým belgickým premiérom Markom Eyskensom

25.6.2019

Pri príležitosti blížiaceho sa záveru  ročného slovenského predsedníctva SR vo V4 uskutočnil veľvyslanec SR P. Kormúth v priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Bruseli pracovný obed. Okrem kolegov z krajín V4 sa zúčastnili honorárny konzul SR Gunnar Riebs a  Mark Eyskens, ktorý v minulosti okrem iného pôsobil ako predseda vlády (1981), minister hospodárstva a financií (1981–1988) a minister zahraničných vecí Belgicka (1989-1992). M. Eyskens dôverne pozná krajiny strednej Európy, ktoré viackrát navštívil, vrátane Slovenska.