RSS zoznamy

Back

Governmental scholarships for students from Iraq, Jordan, Lebanon and Syria

Vládne štipendiá pre žiadateľov z Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie

26.3.2020

Bejrút (10. marca) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bejrúte informuje, že od piatka 27. marca 2020 je pre občanov Iraku, Jordánska, Libanonu a Sýrie otvorený proces registrácie žiadostí o vládne štipendiá Slovenskej republiky na akademický rok 2020/2021 na bakalársku, magisterskú a doktorandskú formu štúdia. 

 

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa podávajú výlučne elektronicky cez webstránku www.vladnestipendia.sk, kde záujemcovia nájdu všetky informácie o podmienkach štúdia, ponúkaných študijných odboroch a dokumentoch, ktoré musia byť súčasťou žiadosti.

 

Stránka, ktorá je dostupná v 4 jazykových mutáciách (slovenčina, francúzština, angličtina a španielčina), obsahuje presné inštrukcie ako postupovať pri podávaní žiadosti, rozpis poskytovaných štipendií, poplatkov hradených štipendistami, ako aj kontakty na mailovú alebo telefonickú podporu v slovenčine a angličtine. 

 

Podmienkou pre získanie štipendia je zvládnutie slovenského jazyka na primeranej úrovni. Na dosiahnutie takejto znalosti slovenčiny majú uchádzači možnosť absolvovať prípravný ročník intenzívneho jazykového kurzu, ktorý je pre vybraných účastníkov bezplatný, rovnako podporený štipendiom, a trvá od 02. septembra 2020 do 30. júna 2021 (podrobnosti o kurze slovenčiny nájdete na stránke www.cdv.uniba.sk).

 

Uchádzači o štipendium môžu svoje prihlášky odosielať elektronicky do štvrtka 30. mája 2020. 

 

Prihlášky odoslané po tomto termíne, ako aj neúplné prihlášky bez požadovaných dokumentov, nebudú akceptované.