RSS zoznamy

Back

Výboru stálych predstaviteľov členských štátov EÚ (Coreper) bol predstavený nový návrh rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027

Výboru stálych predstaviteľov členských štátov EÚ (Coreper) bol predstavený nový návrh rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027

27.5.2020

Výboru stálych predstaviteľov členských štátov Európskej únie (Coreper) bol dnes (27. mája 2020) zo strany Európskej komisie predstavený nový návrh viacročného finančného rámca a plánu obnovy po pandémii COVID-19. Návrh sedemročného rozpočtu EÚ (2021 - 2027) vrátane plánu na oživenie európskeho hospodárstva počíta s objemom 750 miliárd eur. Návrh pripravený Európskou komisiou reaguje na bezprecedentnú zdravotnú krízu nového koronavírusu, ktorej následky budú pretrvávať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Podľa stáleho predstaviteľa SR pri EÚ veľvyslanca Petra Javorčíka ide o ambiciózny návrh aj z hľadiska objemu finančných prostriedkov, aj z hľadiska štruktúry, ako chce pomôcť členským štátom.“ Ako ďalej upozornil, celá EÚ a všetky jej členské štáty čelia zásadnému ekonomickému prepadu, aj preto je navrhnutý objem peňazí určený pre všetkých. Ide o pomerne široký balík návrhov a teraz bude hlavne na lídroch členských štátov, ako sa dohodnú na výške ozdravného plánu a aj na spôsobe prerozdeľovania zdrojov. Rokovania o návrhu stále prebiehajú a až po ich skončení budú známe presné výsledné sumy. S návrhom Európskej komisie musí okrem členských štátov EÚ vysloviť súhlas aj Európsky parlament.