RSS zoznamy

Back

Výzva na predloženie nezáväznej cenovej ponuky na „Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019“

Výzva na predloženie nezáväznej cenovej ponuky na „Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019“

24.4.2019

V roku 2019 je Slovenská republika predsedníckou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Vyvrcholením predsedníctva je organizácia Ministerskej rady OBSE, ktorá sa tradične koná prvý decembrový týždeň (2. - 6. 12. 2019). Ministerská rada OBSE je rokovanie 57 účastníckych a 11 partnerských štátov OBSE na úrovni ministrov zahraničných vecí s očakávanou účasťou približne 1200 delegátov. 

 

V súvislosti s organizačným zabezpečením tohto podujatia oslovilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 24. apríla 2019 celý rad subjektov na celom Slovensku s výzvou na predloženie nezáväznej cenovej ponuky pre účel určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je „Technicko-organizačné zabezpečenie Ministerskej rady OBSE 2019“. V prípade záujmu o zapojenie sa do cenového prieskumu si môžete vyžiadať podklady na mailovej adrese mir.obse@mzv.sk. Lehota na predkladanie ponúk v rámci predmetného prieskumu uplynie dňa 13. mája 2019 o 18:00 hod.

 

Na základe predloženej nezáväznej cenovej ponuky nevzniká právo na uzatvorenie zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom ani žiadne nároky voči verejnému obstarávateľovi. Doručené nezáväzné cenové ponuky budú slúžiť iba na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber správneho postupu zadávania zákazky v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.